Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Σκληρή κριτική του Αρχ. Αυστραλίας Στυλιανού προς το Βατικανό - Harsh criticism addressed to the Vatican by the Archbishop Stylianos of Australia

Πάπας έφη: "Μόνη εκκλησία για την σωτηρία των πιστών η ΄΄Καθολική΄΄". Ο Αιρεσιάρχης του Παπισμού προκαλεί, και ο μακαριότατος Αυστραλίας απαντά.

Σκληρή κριτική στο Βατικανό και προσωπικά στον Πάπα, ασκεί ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Στυλιανός με αφορμή πρόσφατη ανακοίνωση του Βατικανού, σύμφωνα με την οποία "η Καθολική Εκκλησία εξασφαλίζει σωτηρία των πιστών, διότι είναι εκείνη που ίδρυσε ο Ιησούς Χριστός".

"Στις πρόσφατες εξόχως απροσδόκητες και βαρύτατα προσβλητικές δηλώσεις του Βατικανού, τόσο περί των Ορθοδόξων όσο και των λοιπών μη-Ρωμαιοκαθολικών Χριστιανών, η ταπεινότης μου ίσως δεν θα έπρεπε να απαντήσει, παρά με εύγλωττη σιωπή", αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας που είναι και κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Αποστόλου Ανδρέα.

Βέβαια, κατά το Βατικανό η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μεν "αυθεντική Εκκλησία", αλλά παρουσιάζει μία σημαντική "ατέλεια": δεν αναγνωρίζει το "πρωτείο της Ρώμης", δηλαδή τον Πάπα ως "εκπρόσωπο του Χριστού στη Γη". Όσο για τους Διαμαρτυρόμενους, το κείμενο λέει ότι "δεν πρόκειται καν για Εκκλησία", αλλά για "θρησκευτική κοινότητα".

Ο κ. Στυλιανός που υπήρξε επικεφαλής των Ορθοδόξων στο διάλογο για επανένωση των εκκλησιών αναφέρει:

"Επειδή όμως, μετά την 20ετή επίπονη Προεδρία μου εις τον "Επίσημο Θεολογικό Διάλογο" Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, παραιτήθηκα οικειοθελώς, δια να μη έχω πλέον ουδεμίαν σχέση με ένα τέτοιο "ανούσιο παίγνιο", θα πρέπει σήμερα συμπληρωματικώς, προς όσα εδημοσιεύθησαν μέχρι και προσφάτως, να δηλώσω επιγραμματικά μόνον τούτο:

"Δεν θα εφανταζόμουν ότι θα εδικαιώνοντο τόσο γρήγορα και τόσο αποκαλυπτικά οι ταπεινές κρίσεις μου, περί του προσώπου και του συνολικού έργου του Καρδιναλίου Joseph Ratzinger, προ της ανυψώσεώς του εις τον Παπικό Θρόνο αφ' ενός, και τη μετά ταύτα αιφνιδία "μεταμόρφωσή" του εις τον πλέον ανεπιφύλακτον "Κήρυκα" των Μεσαιωνικών "μυθευμάτων" της Παπωσύνης.

Επιφυλάσσομαι, μετά την θρυλούμενη "Επανέναρξη του Επισήμου Θεολογικού Διαλόγου", να επανέλθω εκτενέστερα επί των ραγδαίως εξελισσομένων "υπογείων" δραστηριοτήτων, οι οποίες εν υψίστη υποκρισία τραγικώς τις φερέλπιδες προσπάθειες της Β' Βατικανής Συνόδου εις την Εκκλησιολογία και Οικουμενισμό".

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο προβληματίζεται γύρω από το χρόνο δημοσιοποίησης του κειμένου του Βατικανού καθώς θα συνεδριάσει στη Ραβέννα της Ιταλίας, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη, η μεικτή θεολογική επιτροπή "καθολικών" και ορθοδόξων, με θέμα ακριβώς το επίμαχο πρωτείο του Πάπα.

Οι ίδιες πηγές λένε ότι κάποιοι στο Βατικανό έσπευσαν να προκαταλάβουν τα συμπεράσματα της επιτροπής, υπονομεύοντας σοβαρά τον ίδιο τον διάλογο. Και το έκαναν, χρησιμοποιώντας ένα θεολογικό κείμενο, το Dominus Jesus ("ο Κύριος Ιησούς"), που είχε επεξεργαστεί ο Γιόσεφ Ράτζινγκερ το έτος 2000, πριν εκλεγεί Πάπας.


Ratzinger: "Only the "Catholic" church can ensure salvation of the faithful"

A harsh criticism of the Vatican and the person of the Pope was expressed by the Archbishop of Australia, fr. Stylianos, on account of a recent announcement by the Vatican, according to which, “the Catholic Church ensures the salvation of the faithful, because she is the one that was founded by Jesus Christ”.

To the recent, exceptionally unexpected and gravely offensive statements of the Vatican, regarding both the Orthodox as well as the other, non-Roman Catholic Christians, it may behoove my humble person to not respond, except with an eloquent silence”, said the Archbishop of Australia, who is also the Dean of the Apostle Andrew’s School of Theology.

Of course, according to the Vatican the Orthodox Church may be an “authentic Church”, however it has a serious “imperfection”: that it does not recognize “the primacy of Rome”; in other words, the Pope as “the representative of Christ on Earth”. As for the Protestants, the text states that “they aren’t even a Church”, but merely a “religious community”.

Fr. Stylianos, who has served as head of the Orthodox delegation in the dialogue for the re-unification of the churches, stated:

But because - following my 20-year, trying Chairmanship in theOfficial Theological Dialogue between Orthodox and Roman Catholics - I decided to voluntarily resign, in order to no longer have anything to do with such an ‘unsavory game’, I am obliged today to supplement whatever has been published up until recently, by stating only this, in brief:

“I would never have imagined that my humble judgments would be justified so quickly and so revealingly, regarding the person and the overall opus of Cardinal Joseph Ratzinger, both before his elevation to the Papal Throne, but also after his thereafter ‘metamorphosis’ into the most unreserved ‘Herald’ of Papism’s Medieval ‘inventions’.

I shall maintain my reservations, until after the fabled “Resumption of the Official Theological Dialogue”, at which time I shall revert more extensively on the rapidly developing ‘underground’ activities which – with supreme hypocrisy [support] the "hope-filled" endeavors of the 2nd Vatican Synod on Ecclesiology and Ecumenism”.

Journalist reports have mentioned that the Ecumenical Patriarchate has expressed concern over the timing of the Vatican’s text, given that the combined committee of Catholics and Orthodox is scheduled to convene in Ravenna, Italy, in the presence of the Ecumenical Patriarch, on precisely the controversial issue of the Pope’s primacy.

The same sources mention that there are some in the Vatican who have hastened to predetermine the conclusions of the committee, thus seriously undermining the very dialogue itself. And they did in fact do this, by using a theological text, the “Dominus Jesus” (Lord Jesus), which had been elaborated by Joseph Ratzinger in the year 2000, before his election as Pope.ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ - ORTHODOX MISSION

Loading...

METROPOLITAN ANTHONY BLOOM

Loading...

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - MOUNT ATHOS

Loading...

Mt. KALLISTOS WARE

Loading...